02/07/2016 | 0

Thống Đốc Brown ký 6 luật kiểm soát súng

Thống Đốc Brown ký 6 luật kiểm soát súng

Sacramento, California. (CBS) – Thống Đốc Jerry Brown đã ký đạo luật kiểm soát súng mới cho California, ban hành 6 luật trong đó có hạn chế băng đạn chỉ được có 10 viên đạn; yêu cầu kiểm tra lý lịch cho những người mua đạn; hạn chế việc cho mượn vũ khí, và một số các điều khoản khác.

Trong việc ký đạo luật, thống đốc Brown cho biết ông muốn tăng cường an toàn công cộng bằng cách thắt chặt các pháp luật hiện hành một cách có trách nhiệm, trong khi bảo vệ các quyền của người chủ sở hữu súng tuân thủ pháp luật. Một dự luật mà bây giờ đã trở thành luật hạn chế một người mua một khẩu súng một cách hợp pháp với mục đích cho hoặc bán vũ khí cho người khác.

Ngoài ra, bên cạnh việc khai gian bị mất súng trở thành một tội, luật mới sẽ cấm người khai gian mua một khẩu súng khác trong 10 năm. Đạo luật mới đã được ký kết bảy tháng sau khi 2 vợ chồng Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik giết chết 14 người tại Inland Regional Center ở San Bernardino. Trong tháng Tư, một thân nhân của những kẻ giết người bị buộc tội cung cấp các khẩu súng mà họ sử dụng. (Lê Hoàng)