23/07/2015 | 0

Thống đốc Andrew Coumo đồng ý tăng 15 MK một giờ trong ngành fast-food

Thống đốc Andrew Coumo đồng ý tăng 15 MK một giờ trong ngành fast-food

New York, New York. (CBS) – Một ủy ban của Thống đốc Andrew Cuomo vừa phê duyệt một nghị quyết, đề nghị tăng lương tối thiểu lên 15 Mỹ kim một giờ cho nhân viên ngành công nghiệp thức ăn nhanh.

Quyết định trên là chiến thắng của thống đốc Dân Chủ Cuomo, nhưng chiến thắng này dấy lên sự giận dữ của ngành công nghiệp thức ăn nhanh, cũng như của giới vận động hành lang mà ông có truyền thống liên minh với họ. Việc tăng lương sẽ diễn tiến theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2021 là phải chạm mức 15 Mỹ kim. Nhân viên nhà hàng fast-food ở thành phố New York được tăng lên 10.50 Mỹ kim vào cuối năm nay, sau đó tăng lên 12 Mỹ kim vào cuối năm 2016 và tăng lên 13.50 Mỹ kim vào cuối năm 2017. Nhân viên nhà hàng fast-food trên toàn tiểu bang New York tăng lương chậm hơn. Họ được tăng lên 9.75 Mỹ kim vào cuối năm nay, 10.75 Mỹ kim vào cuối năm 2016, 11.75 Mỹ kim vào cuối năm 2017, 12.75 Mỹ kim vào cuối năm 2018, 13.75 Mỹ kim vào cuối năm 2019 và 14.50 Mỹ kim vào cuối năm 2020.

Việc tăng lương sẽ tác động đến nhân viên của hơn 30 nhà hàng fast-food, tuy nhiên kiến nghị này phải được sự chấp thuận của Bộ Lao động tiểu bang trước khi có hiệu lực. Ngành công nghiệp thức ăn nhanh tuyên bố họ sẽ chống lại quyết định của tòa án. (Mai Đức)