Thông Điệp Của Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt Gửi Đến Đảng CSVN

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh để cho dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam đang cư ngụ tại Tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông đến San Jose để tham dự Họp Mặt Dân Chủ. Ông dành cho đài truyền hình SBTN cuộc phỏng vấn về hiện tình của đảng cộng sản Việt Nam. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây: