THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ GỬI TỔNG THỐNG OBAMA

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ GỬI TỔNG THỐNG OBAMA

Tin Hoa Thịnh Đốn – SB-TN vừa nhận được thông cáo báo chí của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ USCIRF thúc giục Tổng thống Obama nêu quan ngại về những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam khi ông gặp gỡ Chủ tịch Nhà nứơc Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay. Thông cáo viết khi quan hệ song phương Mỹ-Việt được cải thiện, việc nêu lên quan ngại như thế sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền cơ bản này. Do điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn rất tồi tệ, ủy ban trân trọng kêu gọi Tổng thống Obama nâng cao mối quan tâm hơn nữa về tự do tôn giáo và nhân quyền liên quan trong buổi họp.

Chủ tịch ủy ban nói sự tiến bộ đã đạt được trong hơn một thập kỷ vừa qua về cải thiện tự do tôn giáo trong sự quan tâm chú ý của Mỹ và quốc tế là một phần cốt lõi của chương trình nghị sự song phương. Các mối liên kết đã và sẽ không làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai nước. Theo báo cáo thường niên năm 2013 của USCIRF, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát tất cả các hoạt động tôn giáo, ngăn cản việc thực hành tôn giáo độc lập, và đàn áp các cá nhân và các nhóm tôn giáo mà họ xem là sự thách thức quyền lực của mình.

Hà Nội sử dụng một lực lượng cảnh sát tôn giáo chuyên ngành và các điều về luật an ninh quốc gia một cách mơ hồ để ngăn chặn các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Thống nhất, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, và tìm cách ngăn chặn sự phát triển của đạo Tin lành và Công giáo của người dân tộc thiểu số, thông qua sự phân biệt đối xử, bạo lực và buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Hà Nội cũng tiếp tục sách nhiễu, đe dọa, bắt giữ, và kết án các luật sư bảo vệ nhân quyền, những người đã hỗ trợ các cộng đồng tôn giáo hay những người ủng hộ tự do tôn giáo bị buộc tội chống lại nhà nước. Thông cáo nhấn mạnh Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để tôn trọng tự do tôn giáo, và ủy ban tiếp tục khuyến nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, xếp vào một trong số những nước vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất của thế giới.