THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA VỀ VIỆC CỨU TRỢ NẠN NHÂN TRẬN BÃO HAIYAN TẠI PHI LUẬT TÂN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA VỀ VIỆC CỨU TRỢ NẠN NHÂN TRẬN BÃO HAIYAN TẠI PHI LUẬT TÂN

Tin Toronto – Đài SB-TN vừa nhận được thông cáo báo chí của Liên Hội Người Việt Canada, cho biết tổ chức này chính thức kêu gọi mọi người đóng góp vào Quỹ cứu trợ nạn nhân trận bão Haiyan tại Phi Luật Tân. Trận bão Haiyan ngày 8 tháng 11 tại Phi Luật Tân đã làm cho quốc gia này bị tổn thất nặng nề. Số tử vong có thể lên tới 4 ngàn người, và hai triệu người bị lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Để chia sẻ nỗi đau thương này với dân chúng Phi Luật Tân, và để cứu giúp các nạn nhân, Liên Hội Người Việt Canada tha thiết kêu gọi mọi người đóng góp vào Quỹ cứu trợ nạn nhân trận bão Haiyan tại Phi Luật Tân tức Philippines Haiyan Typhoon Victims Relief Fund. Đây là quỹ do Liên Hội thành lập nhằm mục đích quyên tiền gửi cho Hội Hồng Thập Tự Canada để giúp dân chúng Phi Luật Tân. Các quý vị ân nhân có thể gửi tiền đóng góp về địa chỉ sau: Vietnamese Canadian Centre Suite 1, địa chỉ số 885 Somerset St. West Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA. Memo: Philippines Haiyan Typhoon Victims Relief Fund. Vì việc cứu trợ này có tính cách khẩn cấp, xin quý vị sốt sắng đóng góp trước ngày 30 tháng 11. Tất cả các số tiền đóng góp trên 10 đô la sẽ đuợc cấp giấy biên nhận trừ thuế. Số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chính phủ Canada đóng góp thêm một số tiền tương đương. Xin thông báo cùn quý khán thính giả của SB-TN tại Canada để quý vị có thể rộng lòng đóng góp.