Thông báo về việc tổ chức ngày Thánh Mẫu năm 2020 tại Carthage, Missouri

Thông báo về việc tổ chức ngày Thánh Mẫu năm 2020 tại Carthage, Missouri

Theo thông báo từ Văn Phòng Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Carthage, Missouri, vì tình hình dịch bệnh covid-19 còn đang tiếp tục diễn biến, tỉnh dòng mẹ chúa cứu chuộc sẽ không tổ chức ngày thánh mẫu lần thứ 43 dự định diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 08 năm 2020. Không có bất kỳ sinh hoạt nào về ngày thánh mẫu sẽ diễn ra trong những ngày nói trên.

Tất cả mọi sinh hoạt dự định cho ngày thánh mẫu năm nay sẽ được chuyển dời lại vào ngày thánh mẫu năm tới từ ngày 5-8 tháng 08 năm 2021.

Để cập nhật những tin tức về ngày thánh mẫu 2021, kính mời quý vị theo dõi một số thông tin và hình ảnh liên quan sẽ được đăng tải trên trang web của tỉnh dòng: www.dongcong.us.

Bên cạnh đó, tỉnh dòng mẹ chúa cứu chuộc còn cầu nguyện để Giáo hội và Thế Giới được bình an và mau qua khỏi những ngày tháng thử thách.

Bản thông báo được gởi đi bởi linh mục Philip M. Đỗ Thanh Cao, Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2020, và linh mục Gioan M. Trần Quốc Toản, Tỉnh Phục Vụ