Thông báo về chiến dịch kiều vận của CSVN tại Hoa Kỳ

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ ra thông báo về chiến dịch kiều vận của CSVN tại Hoa Kỳ và kêu gọi toàn thể đồng hương cư ngụ trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ: Hãy tố cáo những phần tử nằm vùng và thân cộng, các cán bộ Cộng Sản núp dưới chiêu bài doanh nhân, văn hóa, nghệ sĩ, du sinh, tôn giáo v.v.. để gây chia rẽ, phá rối cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thông báo Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ kêu gọi mọi người ai có tin tức hay các hoạt động gây rối của CSVN tại Hoa Kỳ hãy báo ngay cho các cơ quan an ninh Hoa Kỳ tại địa phương hoặc cảnh sát FBI liên bang, hoac các đại diện Cộng Đồng Việt Nam tại địa phương. Sau đây là ý kiến của cộng đồng Việt Nam về thông báo nay.