Thông báo về buổi điều trần nhân quyền tại Quốc Hội Canada

Thông báo về buổi điều trần nhân quyền tại Quốc Hội Canada

̂ng Phan Khánh Phương và phái đoàn Liên Hội Người Việt chụp chung với Dân biểu Nina Grewal

THÔNG BÁO

Hai buổi điều trần tại Quốc Hội Canada ngày 12 và 14 tháng 5 năm 2015 về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam do Liên Hội Người Việt Canada vận động tổ chức.

Phái đòan Liên Hội Người Việt Canada với sự hỗ trợ của Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam đã đến Quốc Hội Canada ở Ottawa để thực hiện hai buổi điều trần về việc vi phạm nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam vào hai ngày 12 và 14 tháng 5 năm 2015.

Buổi Điều Trần ngày 12 tháng 5 năm 2015:

Chủ tọa buổi điều trần là chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Quốc Tế (Subcommittee on International Human Rights) nằm trong Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Hội: Dân biểu Scott Reid, cùng với sự hiện diện của phó chủ tịch Wayne Marston, thư ký Micheal Macpheson, các dân biểu thành viên của Tiểu Ban đại diên cho 4 đảng: Tyrone Benskin, David Sweet, Nina Grewal, Jim Hillyer, đại diện giới truyền thông: Erin Shaw, Dân biểu Rob Anders, đại diện Bộ trưởng Quốc Phòng Jason Kenney, Dân biểu Judy A.Sgro, Nghị sĩ Ngô Thanh Hải và các nhân viên của Ủy Ban, Bộ Di Trú , Bộ Quốc Phòng… Về phía Liên Hội có ông Hòang Đình Trí ( Chủ Tịch Ban Chấp Hành) bà Hùynh Dậu- Thi (Thủ Quỹ) và ông Phan Khánh Phương (Ủy viên Ngoại vụ của Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho VN)

Nhân chứng được mời đến là ông Phạm Mạnh Hùng (Blogger & Human rights Activist, đã trốn sang Thái Lan và bị cộng sản đe dọa đòi trục xuất về Việt Nam) đã tố cáo những vi phạm về nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam trong năm qua. Trong suốt hơn một giờ Ủy Ban đã nghe ông Hùng trình bày và trả lời các câu hỏi của các thành viên. Chi tiết buổi điều trần được thu hình trong đọan video đính kèm sau đây:

JWPlayer

Sau buổi điều trần, các thành viên của Ủy Ban đã trò chuyện thân mật và chụp hình lưu niệm cùng phái đòan. Nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã có nhã ý mời phái đòan tham dự buổi họp của Thương Viện Canada và giới thiệu phái đòan với Thượng Viện.

2.- Buổi Điều Trần ngày 14 tháng 5 năm 2015:

Chủ tọa là Phó chủ tịch UB: Wayne Marston, thư ký: Michael Macpheson, Research and Library of Parliament: Justin Mohammed, các dân biểu thành viên của UB đại diên cho 4 đảng: Tyrone Benskin, David Sweet, Nina Grewal, Jim Hillyer, đại diện giới truyền thông: Erin Shaw, các đại diện của các dân biểu Rob Anders, MP Jason Kenney, cô Julie Phạm đại diện TNS Ngô Thanh Hải. Phía Liên Hội có sự hiện diện của bà Hùynh Dậu-Thi, BS. Trương Hữu Độ, BS. Trương Lâm Liễu Kim, ông Phan Khánh Phương (UBCTDTGVN), cùng các nhóm trẻ thực tâp sinh mùa hè trong các bộ của chính phủ và các ủy ban của Quốc Hội.

Các nhân chứng là Luật Sư Nguyễn Văn Đài (Hội Anh Em Dân chủ Việt Nam), Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển (Hội Cựu Tù nhân chính trị, tôn giáo Việt Nam), cô Đỗ Thị Minh Hạnh (Lao Động Việt và Công Đoàn Đôc lập VN). Các nhân chứng này đã được Quốc Hội Canada gửi giấy mời tới tận nhà tại Việt Nam, nhưng vì những khó khăn và thời gian cấp bách, họ không thể đến Ottawa đúng ngày điều trần, vì thế ba nhân chứng đã phải điều trần qua kỹ thuật hội thảo truyền hình (videoconference) được thiết lập giữa họ và phiên họp. Họ đã đọc những lời phát biểu bằng Anh ngữ. Những lời phát biểu này được dịch đầy đủ sang Anh, Pháp ngữ. Xin coi đọan phim đính kèm :

http://parlvudl.edgesuite.net//2015/2015-05/00043bac.wmv

Tiểu ban sẽ phổ biến lời khai chi tiết của các nhân chứng điều trần trong thời gian tới về các vi phạm nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam và sẽ khuyến cáo Hành pháp về những hành động thích hợp trong chính sách ngoại giao đối với Việt Nam.

Cuộc điều trần với những nhân chứng là những nhà đấu tranh nổi tiếng đã từng vào tù ra khám đã giúp cho Quốc Hội Canada có thêm nhiều bằng chứng cụ thể và hữu ích.

Liên Hội Người Việt Canada sẽ vận động để có những cuộc điều trần tương tự hàng năm trong tương lai.