Thông báo thay đổi nhỏ cho ngày vận động nhân quyền tại New York

Thông báo thay đổi nhỏ cho ngày vận động nhân quyền tại New York

Một sự thay đổi nhỏ trong ngày Vận Động Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ và Vẹn Toàn Lãnh Thổ Cho Việt Nam do Cộng Đồng Người Việt Tại Hải Ngoại, sẽ tổ chức hai ngày 12 và 13 tháng 12, 2014 tại New York. Bữa Cơm Thân Mật Hội Ngộ và Xổ Số được dời vào tối Thứ Sáu 12 tháng 12 năm 2014 thay vì tối thứ Bảy 13 tháng 12. Ngoài ra, các chi tiết khác đều không thay đổi.

Cuộc vận động được phối hợp với các cộng đồng khắp nơi, các hội đoàn, các Tôn giáo cùng với đài SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ cùng lên tiếng vận động Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ và Vẹn Toàn Lãnh Thổ Cho Việt Nam nhân kỷ niệm 66 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 1948.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của cuộc vận động này nhằm tố cáo các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước dư luận quốc tế; đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho 90 triệu người dân Việt Nam; tố cáo mưu đồ bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh tại Biển Đông; hội thảo tìm giải pháp cho vấn đề Việt nam, và vai trò của Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại đối với đất nước.

Chương trình ngày Thứ Sáu 12 tháng 12 sẽ gặp Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, gặp tòa đại sứ các nước quan trọng tại Liên hiệp quốc như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Úc, Canada, Đức… Thứ Bẩy 13 tháng 12 sẽ có buổi Hội thảo tình hình VN và Vai trò của Cộng Đồng Việt Nam tại Hải Ngoại đối với đất nước tại Khách sạn Hampton JKF New York.

Quý vị xin vào website www.CDLBHK.org rồi bấm vào Nhân Quyền để biết thêm chi tiết. (Thanh Lan)