Thông báo gởi đến quý vị cao niên Việt Nam trong khu vực quận Cam

Thông báo gởi đến quý vị cao niên Việt Nam trong khu vực quận Cam

Hiện tại vì đại dịch Covid-19, một số quý vị cao niên không thể rời nhà để đi chợ hoặc mua những vật dụng thiết yếu, nên một số sinh viên và dược sĩ đang cung cấp dịch vụ giúp đỡ mua thực phẩm và vật dụng cần thiết vào mỗi Chủ Nhật cho quý vị cao niên không thể rời khỏi nhà.

Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí – quý vị cao niên chỉ trả tiền cho những món hàng cần mua.

Để biết thêm chi tiết hoặc nếu cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Jenee Võ (657) 333-2567 hoặc Nhi Nguyễn (714) 696-2915