10/03/2018 | 0

Thông báo đổi giờ

Thông báo đổi giờ

Ảnh: CBC.ca

Kể từ 2 giờ sáng Chủ Nhật 11 tháng 3, toàn nước Mỹ sẽ đổi giờ. Nghĩa là đồng hồ của quý vị sẽ phải vặn tới một giờ, hoặc cộng thêm một giờ. Nếu hôm nay quý vị thức dậy lúc 7 giờ sáng, thì bắt đầu từ Chủ Nhật, khi quý vị thức dậy sẽ thấy đồng hồ mình chỉ 8 giờ sáng. Quý vị bị mất một giờ.

Nhiều người thắc mắc về việc đổi giờ, cho rằng điều này gây rắc rối nếu họ quên vặn tới trước một giờ. Trên thực tế điện thoại thông minh, computer và laptop sẽ giúp quý vị điều đó.

Ý niệm đổi giờ được đề ra từ thế kỷ thứ 19 ở các nước miền ôn đới, là nơi có ngày đêm dài ngắn khác biệt rõ rệt theo mùa trong năm. Vào mùa xuân và mùa hè, mặt trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn. Mọi người tận dụng ánh sáng ban ngày để dậy sớm hơn, làm việc sớm hơn và đi ngủ sớm hơn nhằm giảm bớt năng lượng thắp đèn. Vì ý nghĩa này, mà quy ước vặn đồng hồ thêm một giờ ở Hoa Kỳ được gọi là “Daylight Saving Time,” tức là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

Vào mùa thu và mùa ðông ban đêm dài hơn ban ngày, việc lái xe trong đêm sẽ rất nguy hiểm cho tài xế, vì vậy việc đổi giờ chấm dứt trong tháng 11.

Hoa Kỳ bắt đầu có quy định đổi giờ từ tháng 3 năm 1918. Sau nhiều thay đổi, quy định cuối cùng hiện nay là bắt đầu đổi giờ từ Chủ Nhật thứ hai của tháng 3 và kết thúc đổi giờ vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11.

Chúng tôi xin nhắc lại, kể từ 2 giờ sáng Chủ Nhật 11 tháng 3, quý vị nhớ vặn đồng hồ thêm một giờ.