04/11/2017 | 1

Thông báo đổi giờ

Thông báo đổi giờ

Kể từ 2 giờ sáng Chủ Nhật 5 tháng 11, toàn nước Mỹ sẽ đổi giờ, nghĩa là đồng hồ của quý vị tự động vặn lùi một giờ, tự động trừ đi một giờ.

Nếu hôm nay Thứ Bảy quý vị thức dậy lúc 7 giờ sáng, thì ngày mai Chủ Nhật, khi thức dậy, quý vị thấy đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Nghĩa là quý vị được quyền ngủ thêm một giờ.

Nhiều người thắc mắc việc đổi giờ, cho rằng điều này sẽ gây rắc rối nếu họ quên vặn lùi đi một giờ. Không sao, điện thoại thông minh, computer và laptop sẽ giúp họ điều đó.

Ý niệm đổi giờ được đề ra từ thế kỷ thứ 19 ở các nước ôn đới, nơi có ngày đêm dài ngắn khác biệt rõ rệt theo mùa trong năm. Vào Mùa Xuân và Mùa Hè, Mặt Trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn. Mọi người tận dụng ánh sáng ban ngày để dậy sớm hơn, làm việc sớm hơn và đi ngủ sớm hơn nhằm giảm bớt năng lượng. Vì ý nghĩa này mà có quy ước vặn đồng hồ sớm thêm một giờ ở Hoa Kỳ được gọi là “Daylight Saving Time”, tức là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

Vào Mùa Thu và Mùa Ðông ban đêm dài hơn ban ngày, việc lái xe trong đêm sẽ rất nguy hiểm cho tài xế, vì vậy việc đổi giờ chấm dứt trong tháng 11, quy ước này gọi là “Daylight Saving Time Ends”.

Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng quy định đổi giờ từ tháng 3 năm 1918. Sau nhiều thay đổi, quy định hiện nay là bắt đầu đổi giờ từ Chủ Nhật thứ nhì của tháng 3 và kết thúc đổi giờ vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11.

Kể từ 2 giờ sáng Chủ Nhật 5 tháng 11, quý vị nhớ vặn lùi một giờ đồng hồ. (Mai Đức)