08/03/2014 | 0

Thông báo đổi giờ

Thông báo đổi giờ

Thưa quý vị, kể từ 2 giờ sáng ngày mai Chủ Nhật 9 tháng 3, trên toàn đất nước sẽ đổi giờ, nghĩa là đồng hồ sẽ được vặn thêm một giờ. Nếu hiện nay quý vị có thói quen thức dậy lúc 7 giờ sáng, thì bắt đầu từ ngày Chủ Nhật, quý vị thức dậy sẽ thấy 8 giờ sáng. Nhiều người thắc mắc về việc đổi giờ này, cho rằng gây nhiều rắc rối nếu họ quên vặn lại đồng hồ.
Thưa quý vị, ý niệm sử dụng giờ Mùa Hè được đề ra từ thế kỷ thứ 19 ở các nước miền ôn đới, là nơi có ngày đêm dài ngắn khác biệt rõ rệt tùy theo mùa trong năm. Mùa Thu và Mùa Ðông thời gian ban đêm dài hơn thời gian ban ngày. Mùa Xuân và Mùa Hè Mặt Trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn. Mọi người có thể tận dụng ánh sáng ban ngày để dậy sớm hơn, làm việc sớm hơn và đi ngủ sớm hơn nhằm giảm bớt năng lượng thắp đèn.
Chính vì ý nghĩa này mà quy ước vặn đồng hồ sớm thêm một giờ ở Hoa Kỳ được gọi là Daylight Saving Time, tức là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Còn ở châu Âu gọi là giờ Mùa Hè. Hoa Kỳ bắt đầu có quy định giờ Mùa Hè từ tháng 3 năm 1918. Sau nhiều thay đổi, quy định cuối cùng hiện nay là bắt đầu đổi giờ Mùa Hà từ ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 3.
Do đó xin nhắc lại một lần nữa, kể từ 2 giờ sáng ngày mai Chủ Nhật 9 tháng 3, quý vị nhớ vặn đồng hồ thêm một giờ. – M. Đức