Thông báo của Đài Truyền Hình SBTN

Thông báo của Đài Truyền Hình SBTN

Đài SBTN trân trọng thông báo:

v/v tham dự họp báo liên quan đến vấn đề vận động cho các cựu thương phế binh sĩ quan VNCH tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 14/12 tại Hội trường Việt Báo được tổ chức bởi Văn Phòng TNS Tiểu bang California Janet Nguyễn tổ chức.

Ngày 14 tháng 12, 2014

Kính thưa quý vị,

Vì lý do sức khoẻ, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN sẽ không tham dự được cuộc họp báo do Văn Phòng TNS Tiểu Bang Janet Nguyễn tổ chức ngày 14 tháng 12, 2014 lúc 1 giờ trưa. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị về sự vắng mặt này.

Trân trọng,

Đài Truyền Hình SBTN