Thông báo của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Sacramento về biểu tình chống phái đoàn CSVN

Thông báo của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Sacramento về biểu tình chống phái đoàn CSVN

Thông báo của Cộng Đồng Nguời Việt Tị Nạn Cộng Sản Sacramento

Ủy Ban Đấu Tranh Chống Liên Kết

6270 Elder Creek Rd, Sacramento, CA 95824

ĐT: 916-583-3902

E-mail: thiendo123@yahoo.com

*****

Kính gởi: Quý vị Đại Diện Tinh Thần các Tôn Giáo, Quý Thân Hào Nhân Sĩ

Quý Đồng Hương, quý Hội Đoàn, quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu cùng Gia Đình.

Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí và các Bạn Trẻ.

Trích yếu: V/v Biểu Tình phản đối phái đoàn của Cộng Sản Việt Nam đến Sacramento để kết nghĩa

Chị Em với thành phố Sacramento

Tham chiếu: Phiên họp tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của các Hội Đoàn và Đồng Hương vào

lúc 03 giờ chiều ngày 12-7-2015.

Kính thưa Quý Vị,

Vào lúc 03 giờ chiều ngày 12-7-2015 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Nguời Việt Quốc Gia (TTSHCĐ), Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản đã mở phiên họp khẩn để hội thảo về việc ông Phó Thị Trưởng Allen Warren thành phố Sacramento đã gợi ý sẽ kết nghĩa Chị Em với thành phố Hồ Chí Minh và có đề nghị Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Sacramento gặp gở với phái đoàn Cộng Sản đến Sacramento.

Sau những phát biểu của Đồng Hương cũng như khẩn thành lập Ủy Ban Đấu Tranh Chống Kết Nghĩa Chị Em giữa thành phố Sacramento và thành phố Hồ Chí Minh.

Xét rằng sau 40 năm cưởng chiếm Miền Nam Việt Nam bọn Cộng Sản vô thần khát máu đã bức hại biết bao người dân vô tội, Đất Nước không có Tự do – Dân Chủ – Nhân Quyền, bán đất dâng biển cho Tàu Cộng……

Vì các lý do nêu trên, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản cũng là Người Mỹ Gốc Việt đồng biểu quyết:

  • Đề nghị thành phố Sacramento không kết nghĩa Chị Em với thành phố Hồ Chí Minh.
  • Không tham dự phiên họp ngày 14-7-2015 với phái đoàn Cộng Sản Việt Nam..

Ủy Ban Đấu Tranh Chống Kết Nghĩa Chị Em TP. Sacramento – TP. Hồ Chí Minh vừa nhận được tin phái đoàn Cộng Sản Việt Nam sẽ đến gặp gở với Hội Đồng Thành Phố Sacramento vào ngày thứ ba 14-7-2015.

Để biểu dương lực lượng, các Cộng Đồng Nam Bắc California sẽ cùng với Cộng Đồng Sacramento sẽ tập hợp trước City Hall để biểu tình phản đối phái đoàn Cộng Sản đến Sacramento.

Thời gian: Đúng 12 giờ trưa ngày 14-7-2015.

Địa điểm: Trước City Hall số 915 I Street, Sacramento, CA 95814.

Đề nghị quý Đồng Hương đến tham dự đông đảo. Xin tập trung tại TTSHCĐ lúc 11 giờ sáng để sắp xếp phương tiện di chuyển.

Trân trọng kính chào,

Điện thoại liên lạc: Sacramento, ngày 12 tháng 7 năm 2015

Đổ Thiện Thịnh 916-583-3902 TM. ỦY BAN ĐẦU TRANH CHỐNG LIÊN KẾT

Vũ Xuân Đào 916-487-1904 TRƯỞNG ỦY BAN: ĐỖ THIỆN THỊNH

Cao Văn Hải 916-690-6975

Đại Minh Mẫn 916-743-1436