THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GEORGIA

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GEORGIA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia sẽ tổ chức đi biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại Washington DC vào ngày 27 tháng 9, 2013 và xin kêu gọi quý vị đồng hương tại Georgia tham dự. Nếu quý vị nào muốn tham gia xin vui lòng liên lạc gắp ban tổ chức tại số 770-826-8879.