Thông báo biểu tình chống Trung Cộng và cầu siêu cho Phật tử Đồng Xuân vùng Hoa Thịnh Đốn

Thông báo biểu tình chống Trung Cộng và cầu siêu cho Phật tử Đồng Xuân vùng Hoa Thịnh Đốn

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 vừa qua, nhà cầm quyền Trung Cộng đã ngang ngược đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự, vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Trung Cộng còn tuyên bố cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 1 hải lý xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến ngày 15/8/2014. Trước sự việc đó, nhà cầm quyền CSVN chỉ phản đối lấy lệ, hầu xoa dịu dân chúng, họ không hề có những hành động cụ thể nào để bảo vệ chủ quyền Việt Nam.
Ngược lại nhà cầm quyền Hà Nội đã đàn áp vô cùng dã man những con dân Việt Nam yêu nước chống Trung Cộng xâm lược. Trước nguy cơ đại họa mất nước đã trở thành sự thật vì CSVN cam tâm bán nước, làm tay sai cho Trung Cộng.
Vì sự trường tồn của dân tộc, vì phải bảo vệ toàn vẹn giang sơn Tổ Quốc Việt Nam, vì tình liên đới với đồng bào trong nước, chúng tôi trân trọng kính mời quý Đồng Hương, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Quốc Gia, Tổ Chức Đấu Tranh hãy đến tham gia thật đông đảo cuộc biểu tình chống Trung Cộng trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng và chống Cộng Sản Hà Nội trước Tòa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 1 tháng 6 năm 2014 và Lễ Cầu Siêu cho Phật Tử ĐỒNG XUÂN đã tự thiêu tại Sài Gòn để bảo vệ Chủ quyền Dân Tộc, tại Trung Tâm Eden vào lúc 4 giờ trưa cùng ngày.

“Cầu siêu cho Phật tử Đồng Xuân vùng Hoa Thịnh Đốn”

Trước hiểm hoạ mất nước, vì sự sống còn của dân tộc, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia kêu gọi sư hưởng ứng nhiệt thành và sư tham gia đông đảo của tất cả quý vị. (T. Lan)