Thời Báo Houston tiếp tục thắng kiện vụ phỉ báng cựu nghị viên Hoàng Duy Hùng là Việt cộng

Thời Báo Houston tiếp tục thắng kiện vụ phỉ báng cựu nghị viên Hoàng Duy Hùng là Việt cộng

Ông Hoàng Duy Hùng và thứ trưởng ngoại giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn.

Luật sư Hoàng Duy Hùng tháng Mười năm 2014 đã kiện tuần báo Thời Báo Houston và chủ bút là ông Nguyễn Đạ Thịnh. Đơn kiện được đệ nạp tại toà đúng vào lúc ông Hoàng của đảng Cộng Hoà ứng cử Hạ viện tại quận hạt 149.

Quận Harris nơi ông Hùng ra ứng cử được coi là một trong những quận có nhiều thành phần đa dạng nhất ở Texas, với khoảng 20% dân số là người Việt Nam. Ông Hùng đã bị thua trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra 3 tuần lễ sau vụ kiện trước một nhân vật gốc Việt khác có nhiều kinh nghiệm hoạt động lâu năm là ông Hubert Võ.

Ông Hoàng Duy Hùng, 54 tuổi là người Mỹ gốc Việt đầu tiên làm việc cho Hội đồng Thành phố Houston kể từ tháng Giêng năm 2010.

Ông từng là chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia tại Houston, tuy nhiên sau khi đắc cử, ông bắt đầu bày tỏ lập trường mà nhiều người cho là “trở cờ”, và trở nên thân thiện với nhà nước CSVN.

Ông đã từng cùng với Thị trưởng Houston thu xếp cuộc nói chuyện với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn và tìm cách dàn xếp một cuộc đối thoại giữa ông Sơn với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Vào tháng 3 năm 2013, ông Hoàng Duy Hùng về Việt Nam theo lời mời của ông Nguyễn Thanh Sơn dấy lên một làn sóng chống đối trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Ông Hùng đổ thừa nguyên nhân khiến ông mất ghế vào năm 2013 là vì Tuần báo Thời Báo Houston đã cho đăng bài của ông Nguyễn Đạt Thịnh, nói xấu và gọi ông là thành viên của đảng CSVN, hoặc ít nhất cũng là gián điệp nằm vùng của cộng sản.

Tuy nhiên, ông Thịnh và Thời Báo Houston không bị khép tội phỉ báng, vì Texas Citizens Participation Act bảo vệ các công dân trong các vụ kiện liên quan đến lợi ích công cộng. Ông còn bị buộc trong vòng 30 ngày phải bồi thường cho ông Nguyễn Đạt Thịnh số tiền $5,000 để trang trải tiền luật sư, và tiền thông dịch.

Ông Hoàng Duy Hùng đã kháng cáo lên toà án Texas tại Houston, và toà kháng cáo đã đứng về phía ông Thịnh tại phiên toà diễn ra hôm 30 tháng Tám, 2016 vừa qua.

Theo chánh án John Donovan, ông Hùng không nêu được chứng cứ về sự phỉ báng.

Song Châu / SBTN