08/08/2015 | 0

Thỏa thuận nguyên tử đáng được xem xét

Thỏa thuận nguyên tử đáng được xem xét

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Bob Corker, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện nhắc tới cuộc tranh luận sắp tới tại Thượng Viện về thỏa thuận nguyên tử với Iran của Tổng Thống Barack Obama.

Theo ông Corker, thỏa thuận có ý nghĩa sâu sắc đối với an toàn, ổn định và an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh. Thỏa thuận xứng đáng được Quốc Hội, thay mặt cho người dân Hoa Kỳ xem xét chặt chẽ. Đó cũng chính là lý do, bắt chấp sự phản đối mạnh mẽ ban đầu từ Tòa Bạch Ốc, các thành viên của đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện đã áp đảo thông qua một dự luật, buộc tổng thống phải trình lên Quốc Hội thỏa thuận để các nhà lập pháp có thể xem xét và tranh luận rồi sau đó biểu quyết.

Khi Thượng Viện nhóm họp vào tháng 9, các nhà lập pháp sẽ xem xét một nghị quyết không chấp thuận thỏa thuận nguyên tử với Iran của tổng thống. Ông Corker cho biết quyết định thực sự của các nhà lập pháp không phải là thỏa thuận này hay chiến tranh mà là tổng thống dàn xếp cuộc tranh luận như thế nào. Quyết định thực sự là liệu Quốc Hội có tin rằng thỏa thuận nguyên tử với Iran là vì lợi ích quốc gia hay không. (Nguyên Trân)