Thợ lặn vẫn chưa trở về với nghề sau thảm họa cá chết

Hơn 2 tháng sau thảm hoạ môi trường làm cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, chúng tôi tìm về với Hà Tĩnh, nơi được xem là điểm xuất phát của thảm họa biển miền Trung để tìm hiểu đời sống người dân hiện nay. Người dân ở đây được di dời từ xã Kỳ Lợi để định cư trong chương trình giải tỏa mặt bằng cho khu vực nhà máy Formosa. Họ chưa kịp ổn định kinh tế thì thảm họa biển ô nhiễm lại ập tới. Vào thời điểm cá chết hàng loạt, đã có một người thợ lặn làm việc cho Formosa chết không rõ nguyên do. Hai tháng sau khi cá chết, nguyên nhân vẫn chưa được công bố, điều đó có nghĩa là nguồn gây ra thảm hoạ vẫn chưa bị cắt, và như thế những người thợ lặn lâu năm vẫn chưa trở về được với nghề.

TAGS: Formosa