Thống Đốc Arizona Doug Ducey tái tranh chức Thống Đốc & Ý kiến của cộng đồng Việt ở Arizona

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến ngày tổng tuyển cử 8/11 tại Hoa Kỳ. Trong kỳ bẩu cử này tại tiểu bang Arizona, qua các cuộc tranh cử mang tính địa phương như chức vụ Thống Đốc Tiểu Bang, Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang, cũng như nghị viện tiểu bang, hay giám sát viên quận hạt, các ứng cử viên đang chạy đua nước rút để tìm sự ủng hộ của cử tri. Hôm nay phóng viên SBTN có mặt trong buổi vận độngtái tranh chức Thống Đốc Tiểu Bang Arizona của đương kim Thống Đốc Ông Doug Ducey. Mời quy khán giả lắng nghe ý kiến những người Mỹ gốc Việt vì lý do gì mà họ đang có mặt ở đây ngày hôm nay