10/10/2016 | 1

Thông điệp của LM Đặng Hữu Nam trong cuộc biểu tình ở San Jose

Tiếp nối với những cuộc biểu tình hàng tuần vào ngày thứ bảy. Cuộc biểu tình lần thứ 23, vào lúc 6 giờ chiều ngày 8 tháng 10 năm 2016 được tổ chức trước cửa Tòa Thị Chính San Jose. Nhân dịp này, Linh Mục Đặng hữu Nam từ trong nước đã gởi ra thông điệp. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.