22/01/2017 | 0

Thỉnh nguyện thư yêu cầu công bố hồ sơ thuế của ông Trump

Thỉnh nguyện thư yêu cầu công bố hồ sơ thuế của ông Trump

Washington, DC. (CBS) – Một thỉnh nguyện thư yêu cầu công bố hồ sơ thuế của ông Donald Trump, được đăng trên trang mạng We The People của Tòa Bạch Ốc giành được nhiều chữ ký vào hôm Thứ Sáu, ngay khi ông Trump mừng lễ nhậm chức tổng thống.

Thỉnh nguyện thư được tạo ra vào ngày 20 tháng Giêng và kêu gọi ngay lập tức công bố đầy đủ hồ sơ thuế của ông Trump, với tất cả thông tin để xác minh mọi khoản thù lao. Thỉnh nguyện thư kêu gọi minh bạch trong bối cảnh xung đột kinh tế chưa từng thấy của chính phủ này. Khoản thù lao ám chỉ Hiến Pháp hạn chế mọi người giữ chức vụ công trong việc nhận phí hoặc lương từ chính phủ ngoại quốc hoặc các công ty nhà nước mà không được sự đồng ý của Quốc Hội. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, thỉnh nguyện thư đã thu được hơn 131,000 chữ ký, vượt quá mức 100,000 chữ ký cần thiết để Tòa Bạch Ốc phải đáp ứng.

Hiện chưa rõ liệu nhóm của ông Trump có thiếp tục tuân thủ chính sách của chính phủ Obama trong việc đáp ứng các thỉnh nguyện thư đạt được mục tiêu hay không. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống và bất chấp cáo buộc ông có quan hệ tài chính với Nga, ông Trump từ chối công bố hồ sơ thuế của mình, với lý do ông đang bị Sở Thuế kiểm toán.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò mới nhất, hầu hết người Mỹ tin rằng ông Trump nên công bố hồ sơ thuế. 74% người Mỹ được ABC News/Washington Post khảo sát trong tháng này nói ông nên công bố hồ sơ thuế. 49% đảng Cộng Hòa tin ông Trump nên công bố. (Nguyên Trân)