Thỉnh nguyện thư gửi LHQ yêu cầu phóng thích các nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ

Thỉnh nguyện thư gửi LHQ yêu cầu phóng thích các nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ

Ảnh: FB Vũ Minh Khánh

Hơn 350 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư đăng trên trang mạng Change.org, yêu cầu Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp để đòi tự do cho các nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ vừa bị nhà cầm quyền CSVN tuyên những bản án tù dài hạn.

Thỉnh nguyện thư đề gửi cho 10 tổ chức, bao gồm: Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Tổng Hội Liên Nghị Viện ở Geneva, Human Rights Watch, Ân Xá Quốc Tế, Quốc Hội Hoa Kỳ, Nghị Viện Liên Âu, Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, Ủy Ban Nhân Quyền Của Các Học Viện Quốc Gia, và Freedom Now. Thỉnh nguyện thư phản đối ĐCSVN và nhà cầm quyền tùy tiện bắt giữ các công dân vô tội, và vi phạm Công Ước Chống Tra Tấn Liên Hiệp Quốc UNCAT mà Việt Nam đã ký kết ngày 7 tháng 11 năm 2013.

Trong hai tuần đầu của tháng Tư năm 2018, CSVN đã tuyên những bản án tù nặng cho 10 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Một trong những người này là ông Nguyễn Văn Đài, một luật sư, bị tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế. Thỉnh nguyện thư tuyên bố rằng, Hội Anh Em Dân Chủ có những hoạt động phù hợp với quyền của người dân như được đề ra trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.

Thỉnh nguyện thư xác định những bản án đối với 10 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ là quá khắc nghiệt. Những người ký thỉnh nguyện thư mạnh mẽ lên án việc bắt giữ thô bạo những nhà hoạt động ôn hòa đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam.

Để tham gia ký vào thỉnh nguyện thư, xin vào trang mạng https://chn.ge/2vw224b

Huy Lam / SBTN