24/07/2015 | 0

Thiếu thỏa thuận nguyên tử, Israel bị cô lập hơn

Thiếu thỏa thuận nguyên tử, Israel bị cô lập hơn

New York, New York. (Reuters) – Ngoại Trưởng John Kerry tiếp tục quảng bá thỏa thuận nguyên tử với Iran.

Ông nói với thính giả tại New York rằng Israel có thể thực sự bị cô lập hơn nếu Quốc Hội không ủng hộ thỏa thuận. Quốc Hội có tới ngày 17 tháng 6 để chuẩn thuận hoặc bác bỏ thỏa thuận. Những người có đường lối cứng rắn với Iran đang cố gắng làm suy yếu hiệp ước mà đồng minh của Hoa Kỳ là Israel gọi là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Tại Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại ở New York, ông Kerry thảo luận những gì mà ông sẽ nói nếu Quốc Hội bác bỏ thỏa thuận. Ông cho rằng nếu Hoa Kỳ không chấp thuận hiệp ước nguyên tử này, 15 hay 20 năm nữa sẽ xảy ra ngay trong ngày mai bởi vì thực sự là Iran đã có đủ nguyên liệu nguyên tử cho từ 10 tới 12 trái bom.

Đảng Cộng Hòa, chiếm đa số tại cả Thượng Viện và Hạ Viện, nhiều người trong số họ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hiệp ước mà họ co là sẽ trao quyền cho Iran và đe dọa Israel. Ông Kerry lo ngại nếu Quốc Hội bác bỏ thỏa thuận, đồng minh Israel có thể thực sự bị cô lập hơn. Nếu Quốc Hội quyết định không chấp thuận và vượt qua được quyền phủ quyết của Tổng Thống, ông Obama sẽ không thể loại bỏ hầu hết các biện pháp chế tài của Hoa kỳ đối với Iran, có thể phát hỏng hiệp ước nguyên tử. (Nguyên Trân)