THIẾU NỮ VIỆT ĐƯỢC GIẢI THI SĨ HỌC SINH MỸ CỦA TỔNG THỐNG

THIẾU NỮ VIỆT ĐƯỢC GIẢI THI SĨ HỌC SINH MỸ CỦA TỔNG THỐNG

Tin Hoa Thịnh Đốn – Bên cạnh những thành công nổi bật về lãnh vực y dược và tin học, giới trẻ thuộc thành phần người Việt tị nạn bắt đầu gặt hái thành quả tốt đẹp về mặt nghệ thuật. Một cô bé 15 tuổi vừa đạt địa vị cao quý nhất về thơ dành cho học sinh trung học trên toàn quốc Hoa Kỳ, và được Đệ Nhất Phu Nhân tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc. Danh sách các Thi Sĩ Học Sinh Quốc gia National Student Poets năm 2013-2014 đã được chính thức công bố vào ngày 23 tháng 9. Nhóm này được tuyển chọn trên toàn nước Mỹ, gồm 5 người trong đó có một cô bé gốc Việt 15 tuổi, là Đỗ Lịnh Ái Linh, gọi theo tên Mỹ là Aline Dolinh, học sinh lớp 10, trường Trung Học Oakton tiểu bang Virginia.

Bốn cơ quan gồm National Scholastic Art and Writing Awards, Ủy Ban của Tổng Thống Về Nghệ thuật và Nhân Văn, Viện Bảo Tàng và Dịch Vụ Thư Viện, và Liên hiệp Nghệ sĩ & Văn sĩ Trẻ đã cùng thực hiện chương trình này, là danh dự cao nhất dành cho các thi sĩ trẻ trong nước trình bầy tác phẩm độc đáo của mình. Mỗi người trong nhóm được chọn nhận lãnh vai trò Thi Sứ Quốc gia National Poetry Ambassador, với nhiệm kỳ một năm.

Không giống vai trò Thi Bá Poet Laureate của thi sĩ thành danh, toàn quốc chỉ có một người, do Thư Viện Quốc Hội bầu chọn hàng năm, các Thi Sứ trẻ chia nhau mỗi người một vùng hoạt động. Cuộc tuyển chọn các Thi Sứ kéo dài trong 8 tháng. Số tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay là 230,000, với 80,000 trong địa hạt thi ca. Có tất cả 200 thí sinh được giải toàn quốc thi ca gồm huy chương vàng, bạc, đồng, và bằng danh dự. Aline đã được huy chương vàng với các tác phẩm dự thi là 4 bài thơ. Các giải thưởng toàn quốc được phát trong một buổi lễ tại Carnegie Hall ở New York vào đầu mùa Hè vừa qua.