29/10/2013 | 0

THIẾT KẾ KỶ LỤC MỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐEO MẮT KÍNH GOOGLY ĐÔNG NHẤT

THIẾT KẾ KỶ LỤC MỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐEO MẮT KÍNH GOOGLY ĐÔNG NHẤT

Tin Los Angeles – Với ngày lễ Halloween cận kề, trẻ em đã tham dự trong một chương trình thiết lập kỷ lục thế giới Guinness cho số người đeo mắt kính Googly đông nhất tại Los Angeles. Hơn 300 người phần đông là trẻ em, đã đeo đôi mắt kính kỳ dị, reo hò và nhẩy nhót trên một sân chơi ở miền nam Los Angeles. Họ đã là một phần của trung tâm từ thiện dành cho trẻ em gọi là A Place Called Home. Tổ chức này cung cấp chương trình dậy kèm sau giờ học để giúp cho giới trẻ thiếu may mắn ở lại trong trường.

Mắt kính Googly được biết hiện hữu từ năm 1919, và ông Jonathan Glatt, giám đốc của công ty cung cấp trang phục Private Island Entertainment, nói ông nghĩ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời mang mọi người lại với nhau cho kỷ lục thế giới Guinness mới sau khi xem xong bộ phim hài hước Who Framed Roger Rabbit của năm 1988. Kỷ lục thế giới Guinness lần cuối cùng của số người đeo mắt kính Googly được ghi nhận đã là vào năm 2009 với 4,436 người tại Chicago.