Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Thiệt hại do bão Michael tàn phá tại Panama, Florida

Thiệt hại do bão Michael tàn phá tại Panama, Florida

Vào Chúa Nhật vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 12 năm 2018, nhóm phóng viên SBTN tại thành phố Portland, Oregon có buổi trao đổi với Linh mục Antôn Nguyễn Tin đến từ thành phố Panama – Florida, nơi vừa xảy ra thiên tai do cơn bảo Michael vào ngày 10 tháng 10 vừa qua.