Thiền định cho tôn giáo hài hoà

Vào ngày thứ Bảy 8/7/2017 tại Long Beach Convention Center Nam California, Hội Từ Bi Phụng Sự cùng phối hợp với các tôn giáo đã tổ chức buổi Thiền Trà đặc biệt với sự tham dự của nhiều lãnh đạo tinh thần tôn giáo và các sắc dân.