15/08/2015 | 0

Thi xếp hàng hóa vào giỏ đi chợ ở Iowa

Thi xếp hàng hóa vào giỏ đi chợ ở Iowa

Des Moines, Iowa. (CBS) — Hội Chợ Tiểu Bang Iowa đang kích thích tinh thần cạnh tranh của nhiều người. Trong ngày Thứ Sáu 14 tháng 8, những nhân viên xếp hàng hóa chuyên nghiệp tại các chợ rau đã có dịp khoe tài nghệ của mình trong cuộc thi xếp hàng hóa vào giỏ đi chợ.

Cuộc tranh tài do Hiệp Hội Kỹ Nghệ Chợ Rau Iowa tổ chức. Chủ tịch Hiệp Hội là bà Michelle Hurd nói đây là một trong những sự kiện miễn phí được nhiều người xem nhất tại Hội Chợ Tiểu Bang. Bà cho rằng hầu hết các thí sinh đều biến công việc xếp hàng hóa vào giỏ thành một nghệ thuật. Đây là một cuộc thi rất hào hứng đối với người xem. Mỗi thí sinh xếp khoảng 40 món hàng vào những chiếc giỏ đi chợ có thể tái dùng. Họ được chấm điểm chủ yếu dựa trên tốc độ và sự phân bổ trọng lượng giữa những chiếc giỏ. Nhưng phong cách cá nhân và sự gọn gàng cũng được tính điểm. Bốn thí sinh có số điểm cao nhất lãnh giải thưởng bằng hiện kim.

Nhà vô địch được tặng một chuyến đi dành cho hai người đến tham dự Cuộc Thi Người Xếp Hàng Hóa Vào Giỏ Quốc Gia tại Las Vegas, với giải nhất là 10,000 Mỹ kim. (Huy Lam)