Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Thị Trưởng thành phố Boston chống lại sắc lệnh cấm di dân của TT Trump

Thị Trưởng thành phố Boston chống lại sắc lệnh cấm di dân của TT Trump

Vào hôm thứ 4 ngày 25 tháng giêng năm 2017, một sắc lệnh cấm di dân đã được tổng thống Donald Trump ký, đã tạo ra nhiều tranh cãi đa chiều và gây hỗn loạn nhiều nơi trên thế giới. Nhiều cuộc biểu tình đã nổi lên tại các phi trường trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Một trong những tiếng nói chống đối mạnh mẽ sắc lệnh này là thị trưởng của thành phố Boston. Phóng viên Trường Giang đã tiếp xúc với thị trưởng Marty Walsh và đặt câu hỏi với ngài thị trưởng về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo giỏi cuộc tiếp chuyện với thị trưởng Marty Walsh sau đây.

(63)