13/09/2017 | 0

Thị trưởng Seattle tuyên bố từ chức vì cáo buộc lạm dụng tình dục

Thị trưởng Seattle tuyên bố từ chức vì cáo buộc lạm dụng tình dục

Seattle, Washington. (Reuters) – Thị Trưởng thành phố Seattle Ed Murray, tuyên bố từ chức sau khi nhiều lần bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Tuyên bố từ chức của ông Murray bắt đầu có hiệu lực kể từ 5 giờ chiều nay 13/09.

Với quyết định này, ông Murray chính thức chấm dứt một sự nghiệp chính trị kéo dài nhiều thập niên của một thị trưởng công khai đồng tính đầu tiên của Seattle. Khi còn là một thượng nghị sĩ của tiểu bang Washington, ông ủng hộ và bệnh vực việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Khi trở thành thị trưởng, ông thường xuyên vận động để nâng cao mức lương tối thiểu.

Tuy nhiên trong những tháng gần gây, ông đối mặt với áp lực từ chức khi nhiều người bước ra khỏi bóng tối, cáo buộc ông tấn công tình dục. Có ít nhất 5 người đàn ông cáo buộc bị ông Murray lạm dụng tình dục trong thập niên 1970 và 1980, khi họ còn là những cậu bé. Ông Murray mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc, gọi đó là hành động mang tính chính trị.

Trong tuyên bố từ chức, ông Murray 62 tuổi nói rằng mặc dù các cáo buộc chống lại ông là không đúng, điều quan trọng là các vấn đề cá nhân của ông không ảnh hưởng tới khả năng của chính quyền thành phố Seattle, trong việc quản lý mọi hoạt động của công chúng. Ông Murray xin lỗi cư dân Seattle trước khi kết thúc bản tuyên bố.

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Bruce Harrell sẽ trở thành Thị Trưởng Seattle ngay sau khi tuyên bố từ chức của ông Murray bắt đầu có hiệu lực. (Mai Đức)

TAGS: ed murray