27/06/2015 | 2

Thị trưởng NY làm chủ lễ cưới đồng tính

Thị trưởng NY làm chủ lễ cưới đồng tính

New York, New York. (Reuters) — Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio tham gia các cuộc ăn mừng cùng với những cặp vợ chồng đồng tính trên các bậc thềm của tòa thị chính vào hôm Thứ Sáu ngày 26 tháng 6.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ra phán quyết nói rằng, Hiến Pháp Hoa Kỳ cung cấp quyền kết hôn cho các cặp đồng tính, trao một chiến thắng lịch sử cho phong trào đòi quyền đồng tính Mỹ. Phán quyết 5 thuận trên 4 chống của Tối Cáo Pháp Viện nói rằng, sự bảo đảm của Hiến Pháp dành cho các thủ tục và sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, có nghĩa là các tiểu bang sẽ không được cấm hôn nhân đồng tính. Với phán quyết mang tính bước ngoặt này, hôn nhân đồng tính sẽ trở thành hợp pháp trên tất cả 50 tiểu bang.

Ngay sau phán quyết, các cặp đồng tính ở nhiều tiểu bang, nơi hôn nhân đồng tính bị cấm, đã đi đến văn phòng thư ký quận hạt để lấy giấy hôn thú, khi nhân viên ở một số tiểu bang cho biết họ sẽ tôn trọng phán quyết. Tại thành phố New York, Thị Trưởng De Blasio đã làm chủ hôn cho 3 đám cưới và sau đó, trên các bậc thềm của tòa thị chính, ông nói rằng hôm nay, tình yêu đã chiến thắng. (Huy Lam)