05/02/2016 | 0

Thị trưởng New York đọc diễn văn về thành phố

Thị trưởng New York đọc diễn văn về  thành phố

New York, New York. (Reuters) – Thị trưởng New York Bill de Blasio đề nghị một kế hoạch hưu trí cho người lao động trong khu vực tư nhân, và một hệ thống đường sắt nhẹ trong bài diễn văn về Tình trạng Thành phố hôm thứ Năm.

Trong bài diễn văn, ông De Blasio cho biết sự bất bình đẳng xã hội giảm bớt trong thời gian ông nắm quyền. Ông De Blasio được bầu làm thị trưởng thành phố lớn nhất nước Mỹ được 2 năm. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông cam kết thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng là nguyên nhân tạo nên câu chuyện của hai thành phố, sau 3 nhiệm kỳ kéo dài 12 năm của người tiền nhiệm Michael Bloomberg. Ông De Blasio nhấn mạnh thông điệp trên một lần nữa trong bài diễn văn quan trọng tại trung tâm nghệ thuật Bronx hôm thứ Năm. Ông nói người dân New York nhìn thấy hai thành phố đang chuyển đổi thành một thành phố. Kế hoạch xây dựng một hệ thống đường sắt nhẹ trị giá 2.5 tỷ Mỹ kim nối liền Brooklyn và Queens, là yếu tố táo bạo nhất trong bài diễn văn của vị thị trưởng có khuynh hướng ủng hộ chính sách xã hội về hạ tầng cơ sở.

Ông De Blasio cũng kêu gọi thành phố phát triển một hệ thống hưu trí cho người lao động trong khu vực tư nhân, nhấn mạnh tới tỷ lệ thấp tiền tiết kiệm hưu trí, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp. (Mai Đức)