11/11/2016 | 1

Thị trưởng New York bảo vệ người Mỹ Hồi giáo & người lao động không giấy tờ

Thị trưởng New York bảo vệ người Mỹ Hồi giáo & người lao động không giấy tờ

New York, New York. (Reuters) – Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết ông sẽ bảo vệ người lao động không giấy tờ, và người Mỹ Hồi giáo ở địa phương, nếu tổng thống đắc cử vẫn tiếp tục theo đuổi những ý tưởng cực đoan của ông.

Tại buổi họp báo hôm qua, ông Bill de Blasio nói rằng chính quyền thành phố tôn trọng quyền của tất cả người dân New York, trong đó có cả di dân không giấy tờ. Dưới nhiệm kỳ của tổng thống mới đắc cử, thậm chí trước những luật lệ của liên bang mà thành phố không đồng ý, thành phố vẫn khẳng định họ có quyền riêng để bảo vệ di dân không giấy tờ. Ông muốn người dân New York biết rằng thành phố có những biện pháp để làm theo ý muốn riêng. Nếu cần, thành phố sẽ sử dụng những biện này này và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra.

Còn đối với người Mỹ Hồi giáo ở New York, ông Bill de Blasio nói rằng ngay lúc này chắc chắn họ đang sợ hãi. Thành phố luôn ủng hộ họ và sẽ bảo vệ họ. Cho tới hôm nay, các nhà phân tích chính trị vẫn còn bàng hoàng trước chiến thắng của ông Trump. Họ không tin ông Trump có thể đắc cử vì đến tận đêm trước cuộc bầu cử, kết quả khảo sát vẫn cho thấy bà Clinton dẫn trước một khoảng xa. Giữa lúc này, người ủng hộ bà Clinton ở các thành phố lớn trên toàn quốc giận dữ tràn ra đường tổ chức biểu tình chống đối ông Trump. Họ chỉ trích luận điệu kỳ thị, chống di dân lậu và bài người Hồi giáo của ông Trump. (Mai Đức)