Thị Trưởng Milpitas, California Rút Khỏi Cuộc Tranh Cử Vào Hội Đồng Thành Phố

Thị Trưởng Milpitas, California Rút Khỏi Cuộc Tranh Cử Vào Hội Đồng Thành Phố

Ông Rich Trần, Thị trưởng thành phố Milpitas, California đã rút khỏi cuộc tranh cử vào hội đồng thành phố, nói rằng ông muốn cho người khác cơ hội tranh cử vị trí này và dự định sẽ dành thời gian để suy ngẫm. Tuy nhiên, ông Rich Trần có ý định tham gia cuộc đua giành chức thị trưởng vào năm 2024 sau khi nghỉ 2 năm theo quy định.

Ông giữ chức thị trưởng Milpitas từ năm 2016 và sẽ mãn nhiệm vào mùa thu này. Hiện tại có rất nhiều ứng cử viên cho vị trí trong hội đồng thành phố, bao gồm Dipak Awasthi, Michael Tsai, Isaac Stringer, Hon Lien, Garry Barbadillo, Juliette Gomez và Demetress Morris – không ai trong số họ đang đương nhiệm.

Các ứng cử viên sẽ tranh cử 2 trong 5 ghế hội đồng. Không kém phần đông đúc là cuộc tranh cử giành chức thị trưởng, với các thành viên hội đồng tham gia bao gồm Karina Dominguez, Anthony Phan và Carmen Montano, cùng với Franco Perez, Voltaire Montemayor và Ola Hassan. Cho đến nay, ông Rich Trần đã ủng hộ Awasthi, Barbadillo, Gomez và Lien cho các vị trí trong hội đồng.

Ông cũng ủng hộ Montano cho chức thị trưởng. Trong thời gian làm thị trưởng, ông Rich Trần đã thúc đẩy tăng cường tài trợ cho an toàn công cộng, xây dựng một trạm cứu hỏa mới, và mở rộng Trung tâm Thể thao của thành phố.

Ông cũng có quan điểm cứng rắn hơn về tình trạng vô gia cư so với một số đồng nghiệp trong hội đồng thành phố Milpitas, thậm chí kêu gọi cấm hoàn toàn các khu trại tạm thời cho người vô gia cư ở một số khu vực nhất định của thành phố. Nhiệm kỳ của ông Rich Trần bắt đầu gặp vấn đề sau các cuộc xung đột công khai với các thành viên khác trong hội đồng.