26/06/2016 | 0

Thị trưởng Luân Đôn muốn ngồi vào bàn với EU

Thị trưởng Luân Đôn muốn ngồi vào bàn với EU

Luân Đôn, Anh. (Reuters) – Thị trưởng thành phố Luân Đôn hôm qua tuyên bố rằng, thủ đô của nước Anh phải có một chỗ tại bàn hội nghị thương lượng về việc nước Anh rời khỏi Liên Âu.

Ông Sadiq Khan còn cho rằng, Luân Đôn nên dự phần thảo luận để bảo đảm quyền gia nhập thị trường duy nhất cũng như được tiếp tục kinh doanh, đầu tư, và việc làm của khối Liên Âu. Quyết định rời khỏi Liên Âu đã đe doạ vai trò trung tâm thương mại thế giới của Luân Đôn và mở màn một tình hình bất ổn về chính trị có thể kéo dài nhiều tháng trời. Cùng với Scotland, đa số cử tri Luân Đôn đã bỏ phiếu tán thành việc ở lại Liên Âu, với tỉ lệ lên tới 60%. Ông Khan tuyên bố như trên khi tham dự cuộc tuần hành chào mừng liên hoan lần thứ 43 của cộng đồng đồng tính.

Ông bảo vệ vai trò lãnh đạo của ông Jeremy Corbyn, lãnh tụ đảng Lao động đối lập của nước Anh, người bị một số nhà lập pháp chỉ trích vì đã không tích cực trong việc vận động, và thất bại vì đã không thuyết phục được hàng triệu cử tri nước Anh của đảng này hậu thuẫn chính sách ở lại Liên Âu. Nước Anh đang bị đặt dưới áp lực phải thiết lập một thời biểu chia tay với Liên Âu. Chủ tịch Uỷ ban Liên Âu, ông Jean-Claude Juncker nói rằng ông muốn cuộc thương lượng sớm được bắt đầu. (Song Châu)