16/04/2014 | 0

Thị Trưởng Julian Castro và Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Texas Dan Patrick luận về di dân

Thị Trưởng Julian Castro và Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Texas Dan Patrick luận về di dân

San Antonio, Texas. (CBS) – Một cuộc tranh luận khởi đầu chỉ là trên trang mạng truyền thông xã hội Twitter biến thành cuộc tranh luận đối mặt giữa thị trưởng Julian Castro và Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Dan Patrick. Hai người đối mặt tại San Antonio để thảo luận về các chính sách nhập cư trong hơn 1 giờ đồng hồ. Ông Patrick cho rằng chính sách nhập cư cần được xây dựng vì lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ, chứ không phải là lợi ích tốt nhất của những người muốn tới Hoa Kỳ.
Không giống như Thượng Nghị Sĩ Patrick, ông Castro là người ủng hộ di dân và con đường để trở thành công dân của họ. Chủ đề khác được thảo luận trong cuộc tranh luận là an ninh biên giới. Ông Patrick nói từ năm 2004 cho tới năm 2008, nhà chức trách đã bắt giữ 140,000 tội phạm mà họ xác định là những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Nhưng ông Castro phản bác lại rằng con số 140,000 không chính xác vì tất cả những người đó là người nước ngoài, bất kể họ ở đây hợp pháp hay bất hợp pháp.
Sau cuộc tranh luận, đối thủ của Thượng Nghị Sĩ Patrick, phó Thống Đốc David Dewhurst đưa ra một thông cáo, nói người dân Texas hiểu được tầm quan trọng của an ninh biên giới. Nhưng phó Thống Đốc Dewhurst là ứng cử viên duy nhất không chỉ bảo đảm ngân sách cho cuộc chiến của nhân viên công lực với các băng đảng ma túy mà còn đưa ra một kế hoạch được minh chứng để bảo vệ biên giới. (H. Nguyễn)