13/08/2015 | 2

Thị trường điện Việt Nam bắt đầu phá bỏ độc quyền?

Thị trường điện Việt Nam bắt đầu phá bỏ độc quyền?

Cụ thể, theo quy định mới này, các công ty phát điện đang tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, có quyền bán cho 8 đối tượng lớn, gồm: Công ty mua điện cạnh tranh (có thể là doanh nghiệp ngoài nhà nước, đáp ứng đủ điều kiện) ; Công ty mua bán điện của EVN; bán trực tiếp cho các đơn vị tiêu thụ điện lớn (các khu công nghiệp, nhà máy lớn) ; và 5 Tổng công ty Điện lực của EVN.

Khác với trước, tất cả các đơn vị phát điện đều phải bán cho Công ty mua bán điện của EVN. Do vậy, cấu trúc thị trường bán buôn điện cạnh tranh phân định rõ bên bán và bên mua khá đa dạng, nhiều thành phần.

Bên bán điện gồm các đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có công suất trên 30 MW trực tiếp tham gia thị trường. Các nhà máy thủy điện có công suất từ 30 MW trở xuống có quyền lựa chọn tham gia thị trường khi đáp ứng đủ các điều kiện về kỹ thuật.

Quyết định cũng nêu rõ, một số nguồn điện sẽ không tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh như các nguồn điện nhập khẩu, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mặt trời, địa nhiệt, sức gió không phân biệt mức công suất đạt được.

Các công ty mua bán điện cạnh tranh được thành lập và được phép tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương, và Công ty Mua bán điện thuộc EVN.

Về lộ trình, thị trường bán buôn điện cạnh tranh được hình thành và phát triển qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là chuẩn bị tính đến hết năm 2015. Giai đoạn 2 là vận hành thí điểm bước 1, năm 2016 chỉ tính toán mô phỏng trên giấy, không thanh toán thực. Giai đoạn 3 là vận hành thí điểm bước 2, thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2017-2018. Và giai đoạn 4 là vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh từ năm 2019.

Xét trên bình diện người tiêu dùng, các doanh nghiệp và người dân sử dụng điện vẫn quan ngại rằng đây chỉ là sự chống độc quyền giả tạo. Bởi các công ty mua bán điện cạnh tranh mới muốn được hoạt động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của EVN. Chiếm ưu thế hiện nay vẫn là 5 tổng công ty và công ty mua bán điện trực thuộc EVN.

Thêm vào đó, mạng lưới truyền tải điện hiện nay, tuy là tài sản quốc gia, nhưng do EVN độc quyền quản lý. Do đó, EVN vẫn có thể làm khó, chèn ép các doanh nghiệp mua buôn điện khác.

Nhật Nam / SBTN