30/11/2015 | 0

Thị trường chứng khoáng Đức chờ tin ngân hàng trung ương Âu châu

Thị trường chứng khoáng Đức chờ tin ngân hàng trung ương Âu châu

Frankfurt, Đức. (Reuters) – Một nhà buôn bán tại thị trường chứng khoán Frankfurt nói rằng ông ta hy vọng một số tinh thần ngày vui Giáng Sinh trong tuần này với những tin tốt từ Ngân hàng Trung ương Âu Châu hay ECB.

Ông Robert Halver của Ngân hàng Baader nói rằng, tuần lễ này sẽ là tuần lễ của quà Giáng Sinh sớm do ECB tặng. Đồng tiền rẻ sẽ giúp cho nền kinh tế, các ngân hàng muốn cho người dân, các công ty nhiều tiền hơn, các bộ trưởng tài chánh cũng tươi cười vì có thể vay nhiều tiền hơn với những điều kiện hấp dẫn hơn. ECB được hy vọng sẽ có chính sách dễ dãi hơn sau cuộc họp Hội đồng Quản trị vào ngày 3 tháng 12. Để làm giảm lo sợ lạm phát, ECB phải có hành động, nhưng thị trường hiện đang đoán, không thể biết rõ những điều gì ECB sẽ quyết định.

Thống đốc ECB Mario Draghi đã nói rằng đang có sự gia tăng rủi ro đối với phát triển và lạm phát. Theo một cuộc thăm dò của Reuters với trên 50 nhà kinh tế, họ tiên đoán rằng ECB sẽ giảm lãi xuất ký thác, mở rộng chương trình mua tài sản từ 60 tỷ euro một tháng lên 75 tỷ euro, và kéo dài chương trình này cho tới tháng 9 năm 2016. Ông Halver cũng hoan nghênh việc Liên Âu viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chận làn sóng di dân của người Syria, nói rằngvấn đề tỵ nạn là vấn đề lớn, vì thế ông ta hy vọng Âu Châu có giải pháp chung.

Sau cuộc họp với Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussels trong ngày hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel xác nhận Liên Âu đã đề nghị giúp Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ euro để làm cho người tỵ nạn Syria ở lại Thổ Nhĩ Kỳ, không tìm cách qua Âu Châu. Liên Âu cũng sẽ mở Chương 17 để đàm phán hồ sơ xin gia nhập Liên Âu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, đẩy nhanh việc cho người Thổ Nhĩ Kỳ được miễn xin chiếu khán qua Âu Châu. (Robert Võ)