Thị Trưởng Bảo Nguyễn về hạng nhì cuộc bầu cử sơ bộ, cảm ơn đồng bào ủng hộ

Thị Trưởng Bảo Nguyễn về hạng nhì cuộc bầu cử sơ bộ, cảm ơn đồng bào ủng hộ

Thị trưởng thành phố Garden Grove Bảo Nguyễn

Hai người có số phiếu cao nhất là thị trưởng Bảo Nguyễn và cựu thượng nghị sĩ Lou Correa, sẽ vào vòng chung cuộc, tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.

Thị trưởng Bảo Nguyễn đã có lời phát biểu chính thức để cảm ơn những người ủng hộ như sau: “Tôi chân thành ghi nhớ đến những người đã ủng hộ tôi trong cuộc tranh cử này. Cuộc tranh cử này đã không phải chỉ là vấn đề ai có nhiều tiền nhất. Nó là vấn đề cho những gia đình lao động vất vả lợi tức trung bình tại quận Cam. Hoa Thịnh Đốn đang bị băng hoại, và chúng ta biết rằng nếu vẫn đưa đến Hoa Thịnh Đốn một chính trị gia bị lệ thuộc vào các nhóm lợi ích, sẽ không giúp cải tổ được vấn đề. Chúng ta cần gửi đến Hoa Thịnh Đốn một người có thành tích chống đối guồng máy tham nhũng, chứ không phải tham dự vào. Thời đại của các thế lực tiền bạc, lợi ích đặc biệt, và các ảnh hưởng vận động hành lang của các tập đoàn công ty đang kết thúc, và tôi đến đây để chấm dứt các điều đó.

Kết quả sau cùng của cuộc bầu cử cho vị trí Dân Biểu Liên Bang địa hạt 46 như sau:

Lou Correa 39,758 phiếu 43.5%

Bảo Nguyễn 13,322 phiếu 14.6%

Bob Peterson 11,672 phiếu 12.8%

Đoàn Hưng / SBTN