22/11/2014 | 0

Thi – Thơ (P2)

Chương trinh TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những bài Thi – Thơ trong làng vọng cổ Việt Nam và cách ngâm những bài Thi – Thơ. Nói về Thi – Thơ thì kho tàng nghệ thuật của Việt Nam chứa rất nhiều mà mỗi người đều không thể biết hết được. Mời quý vị cùng theo dõi phần 2 sau đây.