15/11/2014 | 0

Thi – Thơ (P1)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này nói về chủ đề “Thi – Thơ”. Chữ “Thi” ở đây là một trong “Tứ tuyệt tài tử” đó là Cầm – Kỳ – Thi – Hoạ. Đặc biệt hôm nay, nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh sẽ gửi đến quý vị khán giả một bài thơ mà mỗi từ trong đó đều bắt đầu bằng chữ “T”. Mời quý vị cùng theo dõi.