30/09/2022 | 976

Thí sinh đoạt giải quay lại SBTN nhận cúp Tiếng Hạc Vàng