Dự luật y tế của đảng Cộng Hòa: triệu phú được giảm thuế 50,000 USD, người nghèo thiệt hại 1,420 USD

Dự luật y tế của đảng Cộng Hòa: triệu phú được giảm thuế 50,000 USD, người nghèo thiệt hại 1,420 USD

Washington, DC. (CBS) – Theo một phân tích mới từ Trung Tâm Chính Sách Thuế và Trung Tâm Chính Sách Y Tế, gia đình bình thường có thu nhập dưới 10,000 Mỹ kim sẽ mất 1,420 Mỹ kim nếu kế hoạch y tế của đảng Cộng Hòa được thông qua.

Trong khi đó, gia đình trung bình có thu nhập từ 200,000 Mỹ kim trở lên sẽ hưởng lợi 5,640 Mỹ kim. Bản phúc trình kết hợp phân tích các điều khoản thuế trong dự luật, bãi bỏ các loại thuế mà Obamacare áp dụng với hầu hết người giàu, chẳng hạn như 3.8% thuế phụ đối với thu nhập từ đầu tư trên 250,000 Mỹ kim và 0.9% thuế phụ với tiền lương vượt quá mức đó.

Kế hoạch y tế của đảng Cộng Hòa cũng cắt giảm lớn đối với chương trình Medicaid và thay đổi trợ cấp thuế của Obamacare. Đề nghị của đảng Cộng Hòa sẽ giảm trợ cấp đối với người nghèo và mở rộng cơ hội cho những người có thu nhập hàng trăm ngàn Mỹ kim một năm. Không có gì đáng ngạc nhiên trước việc cắt giảm thuế cho người giàu, trong khi người nghèo mất bảo hiểm và tầng lớp trung lưu chịu hậu quả thụt lùi.

Nhưng con số mà các nhà phân tích đưa ra vẫn làm nhiều người kinh ngạc. Những người có thu nhập hơn 1 triệu Mỹ kim một năm sẽ được giảm thuế trung bình là 51,410 Mỹ kim. Còn những người có thu nhập từ 10,000 trở xuống sẽ được cắt giảm thuế rất ít bởi vì họ hội đủ điều kiện cho tín dụng thuế mà hiện họ không nhận được do thường nằm trong chương trình Medicaid. Nhưng họ sẽ chịu thiệt hại trung bình là 1,630 Mỹ kim một năm do chương trình mở rộng Medicaid sẽ bị bải bỏ và giới hạn theo thu nhập mà dự luật áp dụng đối với ngân sách Medicaid.

Nói cách khác, kế hoạch y tế của đảng Cộng Hòa là một dự luật tái phân bổ lợi tức,  giảm trợ cấp cho người nghèo, và giảm thuế nhiều cho các nhà triệu phú. (Mai Đức)