Thêm trung tâm hỗ trợ di tản cho cư dân quận hạt Santa Clara được mở ra tại Morgan Hill

Thêm trung tâm hỗ trợ di tản cho cư dân quận hạt Santa Clara được mở ra tại Morgan Hill

Ảnh: Reuters

Quận Hạt Santa Clara, California – Thêm một Trung Tâm Hỗ Trợ Di Tản dành cho cư dân Quận Hạt Santa Clara, những người đã buộc phải di tản khỏi nhà của họ hoặc nhận được Cảnh Báo Có Thể Bị Di Tản do đám cháy SCU Lightning Complex sẽ mở cửa lúc 1:30 sáng Thứ Năm tại Trường Trung Học Ann Sobrato (401 Burnett Ave.) ở Morgan Hill. Trung Tâm Hỗ Trợ Di Tản đầu tiên đã mở ra hôm thứ Tư tại Thư viện Milpitas.

Trung tâm hỗ trợ di tản sẽ có nhân viên của hội Hồng Thập Tự Mỹ trực ở đó để hỗ trợ những cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc di tản và xác định những nguồn hỗ trợ cần thiết. Trung tâm này không phải là nơi trú ẩn, mà là nơi hỗ trợ cư dân nơi ở tạm thời.

Tất cả các cư dân cư trú tại nơi có lệnh di tản phải hành động nhanh chóng và rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức, trước đám cháy rừng đang di chuyển nhanh và khó lường.

Số điện thoại khẩn cấp và trang web tìm kiếm thông tin về lệnh di tản do đám cháy SCU Lightning Complex dành cho cư dân Hạt Santa Clara đã được thành lập. Quý vị có thể gọi 408-808-7778. Số điện thoại khẩn cấp này chỉ dành cho người di tản, không phải thông tin chung về các vụ cháy rừng. Thông tin chung về các vụ cháy rừng có sẵn trực tuyến tại http://bit.ly/LightningComplex-SCC.

# # #