06/03/2021 | 6

Thêm thông tin việc công ty Việt kiện công ty Anh Quốc đòi bồi thường 20 tỷ euro

Thêm thông tin việc công ty Việt kiện công ty Anh Quốc đòi bồi thường 20 tỷ euro

Ông Võ Xuân Trường- Nguồn hình Công Lý

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 6 tháng 3 năm 2021 loan tin, sau khi công ty cổ phần Mekolor của ông Võ Xuân Trường, và ông Trần Công Đoàn ở thành phố Cần Thơ kiện công ty Barclays Long Island Limited ở Anh Quốc ra Toà trọng tài thương mại quốc tế ICC đòi bồi thường 20 tỷ EUR vì không vay được tiền, phía công ty Anh Quốc đã có thư trả lời toà.

Theo bản tin của tờ Tuổi Trẻ, ngày 12 tháng 5 năm 2020, công ty Barclays Long Island Limited đã ký hợp đồng cho vay và đầu tư với công ty Mekolor. Khi công ty Mekolor hoàn thành thanh toán các chi phí kết nối và phát hành SWIFT thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Arisara ở Thái Lan.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, phía công ty Anh Quốc đã yêu cầu ngân hàng Deustche Bank AG tại Frankfurt ở Đức thực hiện chuyển khoản 1 tỷ EUR theo hợp đồng cho công ty Mekolor. Sau khi nhận được thông ty phía Mekolor chưa nhận được tiền, phía công ty Anh Quốc đã làm việc với hệ thống SWIFT để theo dõi nguồn tiền, và hệ thống này thông báo tiền đã được ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp nhận.

Công ty Barclays Long Island Limited khẳng định đã yêu cầu Duestche Bank AG thực hiện chuyển đúng 1 tỷ cho Mekolor.  Công ty Barclays Long Island Limited yêu cầu Toà trọng tài bổ sung các tổ chức như: SWIFT, Ngân hàng nhà nước Cộng sản, Vietcombank, Duestche chi nhánh tại Sài Gòn và một số đơn vị khác phải tham gia vụ kiện với tư cách là đơn vị có liên quan.

An Nhiên