25/12/2016 | 0

Thêm nhiều tiểu ban xem xét việc thay đổi cử tri đoàn

Thêm nhiều tiểu ban xem xét việc thay đổi cử tri đoàn

Hartford, Connecticut. (CBS) – Thất vọng sau khi thấy thêm một ứng cử viên trở thành tổng thống mà không thắng phiếu phổ thông, hầu hết các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại một số tiểu bang muốn tiểu bang của họ tham gia vào phong trào có từ 10 năm qua để qua mặt Cử Tri Đoàn.

Tại các tiểu bang, bao gồm Connecticut, Pennsylvania, Ohio và New Mexico, các nhà lập pháp cho biết họ dự định giới thiệu một đạo luật, yêu cầu cử tri đoàn bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống, người giành được nhiều phiếu nhất trên toàn quốc, bất kể kết quả tại tiểu bang họ.

Kể từ năm 2006, 11 tiểu bang đã ký vào bản giao ước, yêu cầu cử tri đoàn của họ bỏ phiếu cho ứng cử viên thắng phiếu phổ thông. Trên lý thuyết, giao ước chỉ có hiệu lực khi bao gồm các tiểu bang đại diện ít nhất là 270 phiếu đại cử tri. Khi mọi người bỏ phiếu cho tổng thống, họ thực sự chọn đại cử tri từ các chính đảng. Cử tri đoàn gồm 538 đại cử tri, tương ứng với số nghế của tiểu bang tại Thượng Viện và Hạ Viện, cộng ba phiếu của Washington, DC. Các tiểu bang đã thông qua dự luật để tham gia vào nhóm đại diện 165 đại cử tri.

Thông thường các tiểu bang Dân Chủ, bao gồm California, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont, Washington và D.C là nơi ứng cử viên của đảng Dân Chủ Hillary Clinton đánh bại ông Donald Trump. (Nguyên Trân)