12/10/2015 | 0

Thêm nhiều thành phố bỏ Ngày Columbus

Thêm nhiều thành phố bỏ Ngày Columbus

Seattle, Washington. (CBS) — Nhiều người xuống đường tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington hôm Chủ Nhật để yêu cầu chính phủ liên bang hủy bỏ Ngày Columbus như là một ngày lễ liên bang.

Họ diễn hành qua phố chính Seattle, hô vang khẩu hiệu và đánh trống. Họ lập luận rằng ngày lễ này đã bỏ qua lịch sử của người bản địa và ảnh hưởng của họ đối với đất nước này. Trong hơn 80 năm qua, người Mỹ đã ăn mừng Ngày Columbus vào ngày Thứ Hai thứ nhì của tháng 10. Điều đó không thay đổi trong năm nay, nhưng ngày càng nhiều thành phố đang tìm cách hủy bỏ ngày lễ truyền thống này, và thay bằng một ngày nhìn nhận và vinh danh hàng triệu người đã sinh sống trên lục địa Mỹ trước khi nhà hàng hải Christopher Columbus đến đây. Năm nay, ngày lễ được đặt tên lại là Indigenous Peoples Day, nghĩa là Ngày Các Dân Tộc Bản Địa, sẽ diễn ra tại ít nhất 9 thành phố trên toàn quốc Hoa Kỳ, bao gồm Albuquerque của New Mexico; Anadarko của Oklahoma; Portland của Oregan; St. Paul của Minnesota; và Olympia của tiểu bang Washington.

Năm ngoái, Seattle bỏ phiếu đồng thuận đổi tên ngày lễ, trở thành thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ sau Minneapolis thực hiện sự thay đổi này. Các nhà hoạt động người Mỹ bản địa đã mở chiến dịch vận động tại hàng chục thành phố để yêu cầu các nhà lãnh đạo địa phương chính thức đổi tên Ngày Columbus, nhưng đến nay họ không hoàn toàn thành công. (Huy Lam)