27/09/2016 | 1

Thêm nhiều giáo dân đến thị xã Kỳ Anh nộp đơn kiện Formosa

Thêm nhiều giáo dân đến thị xã Kỳ Anh nộp đơn kiện Formosa

Hàng trăm giáo dân từ nhiều giáo xứ vào hôm 27 tháng 9 tiếp tục kéo tới tòa án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh hợp sức với giáo dân Phú Yên đưa đơn kiện công ty Formosa.

Đây là ngày thứ hai của sự kiện mang tầm vóc lịch sử, khi có hàng ngàn người kéo đến tòa án và hàng trăm người nộp đơn kiện công ty Formosa đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và kế sinh nhai của hàng trăm ngàn ngư dân miền Trung Việt Nam. Người đứng đầu đoàn khiếu kiện đến từ giáo xứ Phú Yên trong tỉnh Nghệ An, Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết sau hai ngày 26 và 27/09, tòa án đã tổng cộng 506 đơn kiện của đoàn. Trong khi đó, quản xứ Đông Yên là Linh mục Trần Đình Lai nói với đài RFA hôm 27/09 rằng trong giáo xứ của ông, có hàng trăm giáo dân tự mình đến tòa nộp đơn kiện Formosa. Theo RFA, ước lượng có tới 2-3 ngàn người tụ tập ôn hòa ở đó. Nhiều người mang theo biểu ngữ với những nội dung như “Yêu cầu khởi tố Formosa”, “Formosa cút khỏi Việt Nam”… Nhiều người mặc áo xương cá và đội mũ bảo vệ môi trường. Nhà cầm quyền ứng phó bằng cách đưa các lực lượng đông đảo gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh mặc thường phục đến canh gác tòa án.

Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết đây chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình tranh đấu bằng con đường pháp lý, và còn hàng ngàn hồ sơ kiện Formosa sẽ được nộp cho tòa án vào những ngày tới.

Huy Lam / SBTN